Komunitní program TEEN CHALLENGE se zabývá pomocí závislým už více než 50 let a představuje osvědčený a spolehlivý způsob boje proti závislostem. Terapeutická komunitní střediska Teen Challenge mají neobyčejně vysokou úspěšnost programu (kolem 80% klientů, kteří dokončí program, se už nevrátí ke své závislosti). V současné době zajišťujeme zdarma následující služby:

  • Práce v ulicích / streetwork: Tým vyškolených pracovníků ve spolupráci s organizací chodí do ulic, bytů a squatů a pracuje se závislými na drogách, alkoholu, gamblerství a s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách. Naši dobrovolníci mohou také zajistit konzultace ohledně možnosti nástupu do komunitního programu Teen Challenge.
  • Kontaktní místo: každé pondělí máme od 19:00 otevřené kontaktní místo pro pomoc závislým v našich prostorách v Krásném Březně. Kdokoliv, kdo potřebuje pomoc, nebo hledá pomoc pro někoho blízkého, je vítán. Adresa: Neštěmická 796/4a, Corso, horní nádvoří vedle bowlingu.
  • Skupinová terapie „Bod obratu: Tým „Bodu obratu“ používá materiály převzaté z organizace Teen Challenge, které slouží pro skupinovou terapii a poradenství.
  • Skupinová terapie „Bod obratu II. Spoluzávislost“: Pro rodiče, partnery a blízké závislých, kteří jsou druhotně zasaženi jejich problémy. Tým „Bodu obratu II.“ používá materiály převzaté z organizace Teen challenge , které slouží pro skupinovou terapii a poradenství. Používán je materiál pro práci s lidmi zasaženými závislostí svých blízkých, jako jsou například rodiče narkomanů, partneři alkoholiků apod. Bod obratu vede stejný tým dobrovolníků, který zajišťuje práci v ulicích. Můžete je kontaktovat na dále uvedeném čísle.

Kontakt na tým pouliční práce zajišťuje Lenka Klevarová (lenka.hermanek@seznam.cz, mobil: 607 795 851).

Informace o samotném programu Teen Challenge najdete na jejich webu https://www.teenchallenge.cz/.