Štěpán Hlavsa, září 2021

Prorok Ageus žil v těžké době, kdy se Židé vrátili po desetiletích z babylónského (a perského) zajetí. Jeruzaléma je v troskách, hradby pobořené a chrám je zničen. Židé musejí vynaložit veškeré úsilí, aby vůbec přežili. Kdo by v takové situaci vůbec myslel na chrám a na Boží dílo? Jak se to podobá naší době? Život je složitý,  a rychlý. Práce si žádá všechnu pozornost a čas. Kdo by měl čas na modlitbu, na církev a na Boží království?

1. Prorok Ageus – Stáhnout MP3
2. Prorok Ageus – Stáhnout MP3
3. Prorok Ageus – Stáhnout MP3

Sdílejte kázání s dalšími přáteli...