PROGRAM

29.7. SOBOTA

30.7. NEDĚLE / SUNDAY

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

31.7. PONDĚLÍ / MONDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

1.8. ÚTERÝ / TUESDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Altán / Gazebo

Hřiště / Courts

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

2.8. STŘEDA / WEDNESDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Your Content Goes Here

Společné foto / Taking camp picture together

Před hlavním vchodem / Main entrance

Jídelna / Dining room

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Altán / Gazebo

Hřiště / Courts

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

3.8. ČTVRTEK / THURSDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Altán / Gazebo

Hřiště / Courts

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Labyrinth je zážitková hra s různými stanovišti se zamyšlením.

Labyrinth is an experience game with different stations.

4.8. PÁTEK / FRIDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

5.8. SOBOTA / SATURDAY

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

PRAVIDLA / RULES

  • NO sex, NO alcohol, NO drugs, only rock’n’roll
  • Kouření je povoleno pouze na vyhrazených místech venku. / Smoking is permited only in designated areass outside.
  • U nezletilých pouze s písemným souhlasem rodičů. / For minors only with written consent of parents.
  • Návštěvy kluků na dívčích pokojích a naopak jsou zakázány. / Mutual visits of boys and girls in their rooms are not allowed.
  • Program je povinný kromě alternativního večerního programu. / It is compulsory to attendand all parts of the program (except the alternative night program).
  • Opouštění areálu campu je možné jen z vážných důvodů, po předchozí dohodě s vedoucím. / Leaving the camp area is possible only for serious reasons after prior agreement with the leader.
  • Po obědě do 14:30 je zákaz hraní na nástroje v objektu, kde jsme ubytováni. / Don’t play any instrument after lunch until 14:30.
  • Nástroje a jiné věci je možné zapůjčit mimo workshop pouze se souhlasem vedoucího workshopu. / Please get the permission of the workshop leader if you want to borrow instrumentsand other equipment outside of workshop.
  • Buď všude včas! / Be on time!

INFORMACE / INFORMATION

HLAVNÍ VEDOUCÍ / MAIN LEADER – Véra Suchá: +420 776 748 474

KOORDINÁTOR FUSIONU / FUSION COORDINATOR – Lucie Joudi: +420 608 178 024

KOORDINÁTOŘI ENGLISH TRACKU / ENGLISH TRACK COORDINATORS  – Ben Robertson: +420 733 412 973; David Priban: +420 730 985 205

KONTAKT V PŘÍPADĚ ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ / CONTACT IN CASE OF HEALTH PROBLEMS – Bára Tittelbachová: +420 732 494 437