• Topení je ovládáno pomocí aplikace Tuya.
 • Technicky je řešeno pomocí bezdrátových ventilů na topení.
 • Ventily fungují na 2 nebo 3 tužkové baterie, které je dobré každou sezónu všechny vyměnit a před začátkem topné sezóny mít jistotu, že baterie nejsou slabé.
 • Ventily fungují pomocí rozhraní Zigbee. Pro fungování spojení pomocí Zigbee je nutné mít Zigbee bránu, což je malá krabička, která se připojuje na naši WiFi síť a rádiově komunikuje s ventily a dalšími zařízeními (v našem případě ještě s tlačítkovým vypínačem). Krabička je fyzicky umístěna u zásuvky v klubovně, aby byla přibližně uprostřed Panoramy a měla dosah na všechna zařízení. Krabička musí být trvale v zásuvce, jinak nelze ventily ovládat. Tuya WiFi ZigBee Hub EjLink
 • Odkaz na aplikaci v Google Play.
 • Odkaz na aplikaci v Apple Store.
 • Ventily jsou na všech radiátorech v sále a v dětské místnosti.
 • V aplikaci jsou vytvořená tlačítka s hlavními skupinami ventilů, např. Sál topit, sál netopit. Těmi je možné ručně zapnout nebo vypnout topení.   
 • Dále jsou v aplikaci naplánované akce, aby se automaticky spustilo topení v určený čas před pravidelným setkáním a další akce, která topení v pravidelný čas opět vypne. Tyto akce jsou v aplikaci na záložce „Scene“. Zde je možné akce vypnout na léto, nebo klepnutím na název akce ji otevřít a posunout její čas.   

Kávovar je ovládán WiFi zásuvkou připojenou do aplikace Tuya. Je v ní nastavena akce, která ho vypne v 9:55 a zapne v 11:30.

Zapínání a vypínání aparatury je nastaveno pomocí 3 WiFi zásuvek ovládaných pomocí aplikace Tuya.

Zapnout aparaturu je možné

 • pomocí dlouhého stisku levého vypínače bezdrátového tlačítkového vypínače (označeno „A“),
 • nebo v aplikaci Tuya tlačítkem zapnout / vypnout u zařízení „Aparatura hlavní“
 • nebo tlačítkem přímo na zásuvce.

Zásuvka má kontrolku, která svítí trochu nelogicky červeně, když je zásuvka zapnutá a modře, když je vypnutá.

Pokud nefunguje bezdrátový vypínač, má buď vybitou baterii (vypínač pak nesvítí), nebo není v zásuvce Zigbee brána (v aplikaci je vidět Zigbee brána jako offline).

Jedna hlavní zásuvka zapne část aparatury. S drobným zpožděním se zapne další zásuvka na část reprobeden a další zásuvka na samostatný zesilovač pro odposlechy. Důvod je ten, aby to nevyhazovalo jistič, když se všechny bedny zapnou najednou.