Štěpán Hlavsa, listopad 2021

Na otázku konce světa a posledních událostí je řada pohledů a je to pro některé křesťany tak složitá otázka, že se jí raději vyhýbají. Jiní naopak podléhají každých pár let novým a novým senzačním výkladům, které prý tentokrát již zaručeně přesně odhadují časování událostí konce. Proto je důležité znovu se místo spekulací a odhadů raději upevňovat v základních bodech, které jsou v Bibli řečené jednoznačně a na kterých se shodne převážná většina křesťanů.

Hlavní body prvního dílu série:

 • Bible učí o konci, který povede k obnově všeho Božího stvoření.
 • Přesný scénář nebyl pro první generace křesťanů hlavní otázkou.
 • Jestliže zbožní křesťané, kteří berou Bibli vážně, mají rozdílné pohledy na přesný scénář posledních časů, pak je můžeme mít i my.
1. díl: Eschatologie (učení o „posledních věcech“) – Stáhnout MP3

Hlavní body druhého dílu série (záznam bohužel není k dispozici):

 • V každé generaci křesťanů se objevuje silné přesvědčení, že právě jejich generace je ta poslední.
 • Ježíš klade důraz na to, jak máme žít tady na zemi, dokud máme náš vyměřený čas.
3. díl: Eschatologie (učení o „posledních věcech“) – Stáhnout MP3

Hlavní body čtvrtého dílu série:

 • Převažující pohled na knihu Zjevení je v našem prostředí tento: Kniha Zjevení je v Bibli proto, aby nám poskytla detailní scénář událostí od vytržení, přes vládu antikrista, tisícileté království až po věčnost. Tyto událost jsou ovšem v knize zakódované a my je musíme rozšifrovat. Mají se odehrát v naší současnosti.
 • Tento přístup má tyto velké slabiny:
  • Naplnění událostí se v historii církve neustále odsouvá: Tak středověcí učitelé události očekávali v jejich generaci, husité v době jejich válek, Jan Ámos Komenský očekával, že antikrista porazí Fridrich Falcký. V mém mládí se bralo za samozřejmé, že se události naplní v 20. století.
  • Každá generace vkládá do symbolů a obrazů své vlastní politické okolnosti: Armagedon je tak pro husity jejich bitva, antikrist papež, „králové z východu“ jsou jednou Irák, pak osmanská říše, nebo sovětské Rusko atd.
  • Takový přístup dělá z knihy Zjevení téměř nepoužitelnou biblickou knihu pro všechny předchozí generace křesťanů.
 • Tento přístup porušuje základní princip výkladu Bible, který lze shrnout takto:
  1. Nejdříve pochopení, co text znamenal pro jeho posluchače v jejich době, v jejich jazyce a v jejich kultuře.
  2. Z tohoto pochopení získáme princip, tedy co tím Bůh říkal tehdejším posluchačům.
  3. Tento princip ve světle Ježíšových slov a činů aplikujeme do dnešní situace našeho křesťanského života.
 • Kniha Zjevení má ale věčné poselství, které zahrnuje tyto klíčové body:
  • Bůh nakonec bude triumfovat nad každou mocí, která se staví proti němu
  • Křesťané budou ve svém životě zažívat i utrpení, někdo může i zemřít. V tom všem musí prokázat vytrvalost.
  • Všechno jednou Bůh postaví před soud.
  • Bůh nakonec všechno přivede k dokonalé obnově.
4. díl: Eschatologie „Kniha Zjevení“ – Stáhnout MP3

Sdílejte kázání s dalšími přáteli...