Komunitní centrum TEEN CHALLENGE se zabývá pomocí závislým už více než 50 let a představuje osvědčený a spolehlivý způsob boje proti závislostem. Terapeutická komunitní střediska Teen Challenge mají neobyčejně vysokou úspěšnost programu (kolem 80% klientů, kteří dokončí program, se už nevrátí ke své závilosti. V současné době zajišťujeme zdarma následující služby

  1. Práce v ulicích / streetwork. Tým vyškolených pracovníků ve spolupráci s organizací chodí do ulic, bytů a squatů a pracuje se závislými na drogách, alkoholu, gamblerství a s lidmi v sociálně vyloučených lokalitách. Tým pouliční práce vedou Roman Klevar (roman.klevar@seznam.cz, mobil: 725 981 671) a Lenka Klevarová (lenka.hermanek@seznam.cz, mobil: 607 795 851.) Naši dobrovolníci mohou také zajistit konzultace ohledně možnosti nástupu do komunitního programu Teen Challenge. Můžete je kontaktovat na výše uvedených číslech či emailech.
  2. Skupinová terapie „Bod obratu. Tým „Bodu obratu“ používá materiály převzaté z organizace Teen challenge, které slouží pro skupinovou terapii a poradenství. Bod obratu pro muže vede stejný tým dobrovolníků, který zajišťuje práci v ulicích. Můžete je kontaktovat na výše uvedených číslech.
  3. Skupinová terapie „Bod obratu II. Spoluzávislost“ – pro rodiče, partnery a blízké závislých, kteří jsou druhotně zasaženi jejich problémy. Tým „Bodu obratu II.“ používá materiály převzaté z organizace Teen challenge , které slouží pro skupinovou terapii a poradenství. Používán je materiál pro práci s lidmi zasaženými závislostí svých blízkých, jako jsou například rodiče narkomanů, partneři alkoholiků apod. Bod obratu vede stejný tým dobrovolníků, který zajišťuje práci v ulicích. Můžete je kontaktovat na výše uvedených číslech.

Informace o samotném programu Teen Challenge najdete na jejich webu https://www.teenchallenge.cz/.