PROGRAM

30.7. SOBOTA

31.7. NEDĚLE / SUNDAY

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Místnost pro vedoucí / Leaders room

Jídelna / Dining room

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

1.8. PONDĚLÍ / MONDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

2.8. ÚTERÝ / TUESDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Altán / Gazebo

Hřiště / Courts

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

3.8. STŘEDA / WEDNESDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Altán / Gazebo

Hřiště / Courts

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

4.8. ČTVRTEK / THURSDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál a místnost pro angličtinu / Main hall & English track room

Hlavní dopolední program pro hudební část Fusion (sbor) nebo výuku angličtiny.

Main morning program with music track Fusion (choir) or English classes.

Jídelna / Dining room

Místnosti workshopů / Workshop rooms

Altán / Gazebo

Hřiště / Courts

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Labyrinth je zážitková hra s různými stanovišti se zamyšlením.

Labyrinth is an experience game with different stations.

5.8. PÁTEK / FRIDAY

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro vedoucí / Leader’s room

Místnost pro angličtinu / English track room

Dobrovolné ranní křesťanské zamyšlení pro studenty.

Voluntary morning devo for students.

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

6.8. SOBOTA / SATURDAY

Jídelna / Dining room

Hlavní sál / Main hall

Hlavní sál / Main hall

Jídelna / Dining room