Kázání

Home/Kázání
Kázání2021-09-08T11:39:39+02:00

Prorok Ageus

Štěpán Hlavsa, září 2021

Prorok Ageus žil v těžké době, kdy se Židé vrátili po desetiletích z babylónského (a perského) zajetí. Jeruzaléma je v troskách, hradby pobořené a chrám je zničen. Židé musejí vynaložit veškeré úsilí, aby vůbec přežili. Kdo by v takové situaci vůbec myslel na chrám a na Boží dílo? Jak se to podobá naší době? Život je složitý,  a rychlý. Práce si žádá všechnu pozornost a čas. Kdo by měl čas na modlitbu, na církev a na Boží království?

Buď…

Štěpán Hlavsa, srpen 2021

Kým máme jako křesťané být? Máme být mírní a smířliví lidé, nebo radikální aktivisté, kteří bojují za spravedlnost? Máme být vůči druhým důvěřiví lidé se srdcem na dlani, nebo opatrně zvažovat každý náš krok a každé slovo? Ježíš a apoštol Pavel použili několik příkladů, na kterých nám ukázali, kým mají Ježíšovi následovníci být.

Go to Top